Hedge Fund คืออะไร???

22 สิงหาคม 2022
jericho

Hedge Fund คืออะไร???

Hedge Fund คืออะไร???

Hedge Fund คืออะไร???

Hedge Fund หรือ กองทุนบริหารความเสี่ยง เป็นกองทุนที่รวบรวมเงินจากผู้ลงทุนที่ไม่เปิดเผย และดำเนินการโดยผู้จัดการมืออาชีพที่ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อรับผลตอบแทนหรืออัลฟ่าสำหรับหุ้นส่วนของพวกเขา

 โดยยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า การลงทุนซึ่งทำกำไรได้สูงสุดในระยะเวลาน้อยที่สุดมักจะมีความเสี่ยงสูงเสมอ

เเละมักจะใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการโดยไม่ได้จำกัดการลงทุนเพียงในทรัพย์สินกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

เฮดจ์ฟันด์ไม่ใช่การลงทุนเฉพาะ แต่เป็นการลงทุนแบบรวม ที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้จัดการเงินหรือที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนและออกแบบมาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน

โครงสร้างการลงทุนแบบรวมกลุ่มนี้มักจัดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด

เฮดจ์ฟันด์ จึงหมายถึงกองทุนใดๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานที่ดูแลกำกับ ซึ่งเทียบเท่ากับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของไทย รวมถึงที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CTA)

โดยจะต้องมีทีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (รวมกัน)

  • มักใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ค่อนข้างกว้างซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการกู้ยืมและเลเวอเรจ (โดยส่วนใหญ่ใช้เลเวอเรจในระดับสูง)
  • มักจะมีการปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่แตกต่างจากของผู้ลงทุนสถาบันและโดยทั่วไปแล้วจะให้ความสำคัญกับบุคคลหรือสถาบันที่มีมูลค่าสุทธิสูง
  • มักจะถือตำแหน่งยาวและสั้นในตลาดต่าง ๆ สินทรัพย์ประเภทและเครื่องมือ
  • มักใช้อนุพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับตำแหน่ง

*เฮดจ์ฟันด์ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียน ถ้านักลงทุนแต่ละรายที่มีมูลค่าสุทธิของการลงทุนอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ หรือมีรายได้เฉลี่ยต่อปีในครัวเรือนมากกว่า 300,000 ดอลลาร์ขึ้นไป ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 ปี

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)