Hidden Divergence คืออะไร

29 กันยายน 2022
kongpop

Hidden Divergence คืออะไร

Hidden Divergence คืออะไร

Divergences ไม่แค่ส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้ม แต่ยังสามารถใช้เป็นสัญญาณที่เป็นไปได้สำหรับการต่อเนื่องของแนวโน้ม (ราคายังคงเคลื่อนที่ต่อเนื่องในทิศทางปัจจุบัน) จำไว้เสมอว่าเทรนด์คือเพื่อนของเรา ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถรู้ถึงสัญญาณว่าเทรนด์จะดำเนินต่อไป จะเป็นผลดีกับเรา

Trend Continuation

Hidden bullish divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (HL) แต่ oscillator ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า (LL)

Hidden Bullish Divergence

สามารถเห็นได้เมื่อทั้งคู่อยู่ในช่วง UPTREND เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (HL) ให้สังเกต oscillator ว่าทำแบบเดียวเดียวกันหรือไม่ ในกรณีที่ไม่ทำแบบเดียวกันและตัว oscillator ทำ จุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า (LL) บ่งบอกถึง hidden divergence

Hidden Bullish Divergence

Hidden Bearish Divergence

สามารถเห็นได้เมื่อทั้งคู่อยู่ในช่วง DOWNTREND เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดราคาสูงสุดที่ต่ำลง (LH) แต่ออสซิลเลเตอร์ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น (HH) และอาจบ่งบอกได้ว่าเป็นช่วงขาลง

เมื่อสังเกตเห็น hidden bearish divergence มีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ต่อไปที่ต่ำลงหรือดำเนินต่อไปในแนวโน้มขาลง

Hidden Bearish Divergence

สรุป hidden divergence

หากคุณเทรดในรูปแบบ trend follower เราควรใช้เวลาเพื่อค้นหา hidden divergence และถ้าเราสามารถสังเกตเห็น มันสามารถช่วยให้เราก้าวเข้าสู่เทรนด์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

พึงระลึกไว้เสมอว่า regular divergences เป็นสัญญาณที่เป็นไปได้สำหรับการกลับตัวของเทรนด์ ในขณะที่ Hidden divergence ส่งสัญญาณความต่อเนื่องของเทรนด์

Regular divergences = สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้
Hidden divergences = สัญญาณความต่อเนื่องของแนวโน้มที่เป็นไปได้

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)