Indicators ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้(1)

1 กันยายน 2022
siripakan

Indicators ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้(1)

Indicators ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้

Indicator (อินดิเคเตอร์) หรือ นักเทรด forex ชอบเรียกสั้น ๆ ว่า อินดี้ คือ ดัชนีชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคชนิดหนึ่งที่นักลงทุนนิยมนำมาใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์ในการตัดสินใจ ส่วนหลักการทำงานหรือวิธีการคำนวณของ indicator นั้น จะยึดตามสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของราคา และปริมาณการซื้อขายจากอดีตที่ผ่านมา แล้วนำไปคำนวณหาความน่าจะเป็นในอนาคตตามสูตรทางคณิตศาตร์ ซึ่งค่อนข้างจะมีความซับซ้อนมาก จึงขอกล่าวถึงเฉพาะ indicator ที่เป็นที่นิยมที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่นำมาใช้ มีอยู่ 9 ตัว ดังนี้

1.Moving Average บอกความผันผวนที่ผ่านมา, ใช้เป็นแนวทาง(คาดการณ์) แนวโน้มในอนาคต, บอกแนวรับ-แนวต้าน, จุดควรเข้าซื้อขายเบื้องต้น

2.Moving Average Convergence & Divergence (MACD) ใช้บอกแนวโน้มของราคาที่เกิดขึ้น, บอกจุดที่ควรซื้อ หรือขาย ทั้งระยะกลางและระยะสั้น บอก Momentum ของราคาหุ้นหรือค่าเงิน

3.Average Directional Movement Index (ADX) บอกการมีเทรนด์หรือไม่มี, ทิศทางแนวโน้มแข็งแกร่งไหม ใช้เป็นสัญญาณเข้า-ออก

4.Relative Strength Index (RSI) บอกเมื่อมีการซื้อหรือขายมากไป, สัญญาณกลับตัว, สวิงผิดพลาด, แนวรับแนวต้าน, การเปลี่ยนทิศทางของราคา

5.Stochastic Oscillator (STO) พยากรณ์การกลับตัว, ภาวะซื้อหรือขายมากไป, ให้สัญญาณเข้าตลาด(ซื้อหรือขาย)

6.Bollinger Bands ความผันผวน, ดูแนวรับแนวต้าน, แนวโน้มของราคา, ภาวะซื้อหรือขายมากไป, จังหวะ Breakouts

7.อิชิโมกุ (ichimoku) บอกจุดชื้อ-ขาย, ยืนยันการเกิดเทรนด์ใหญ่ๆ เป็น pattern ช่วงไหน, แนว-รับแนวต้าน, จุดสวิงตัวแรงๆ (Breakouts)

8.Parabolic SAR บอกเทรนด์, การแกว่งตัวเร็วช้าของราคา, ความยาวเทรนด์, จุดกลับตัว, สัญญาณ ซื้อหรือขาย

9.Fibonacci แนวรับ-แนวต้าน, จุดเข้า-จุดออก, จุดกลับตัว, เป้าหมายราคา, ความแข็งแกร่งของราคา

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)