Purchasing Managers Index หรือ PMI คืออะไร??

24 สิงหาคม 2022
jericho

Purchasing Managers Index หรือ PMI คืออะไร??

Purchasing Managers Index หรือ PMI คืออะไร??

Purchasing Managers Index หรือ PMI

Purchasing Managers Index คือ ดัชนี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เป็นการประเมินสภาพธุรกิจของภาคการผลิตและบริการของประเทศ

PMI ถูกใช้เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายของบริษัทธุรกิจ

ซึ่งจะมีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประมาณ 500 คนให้คะแนนระดับสัมพัทธ์ของเงื่อนไขทางธุรกิจเกี่ยวกับการจ้างงาน ระดับของสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อใหม่ สถานะการผลิต และการส่งมอบซัพพลายเออร์

โดยที่คะเเนนนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

ต่ำกว่า 50 หมายถึงการหดตัวของภาคส่วน

เเละ มากกว่า 50 หมายถึงการเติบโตของภาคการผลิต

PMI เป็นดัชนีคอมโพสิตที่อิงตามตัวบ่งชี้หลัก 5 ตัว:

  1. คำสั่งซื้อใหม่
  2. ระดับสินค้าคงคลัง
  3. การผลิต
  4. การส่งมอบซัพพลายเออร์
  5. สภาพแวดล้อมการจ้างงาน

ซึ่งน้ำหนักในการให้คะเเนนของเเต่ละตัวจะเเตกต่างไปตามความสำคัญ

ความสำคัญของ PMI

เนื่องจาก PMI นั้นมีความรวดเร็วในการรายงานเป็นอย่างมากจึงเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดระดับเสรษฐกิจได้ดี

โดยดัชนีนี้นิยมใช้เป็นมาตรวัดเเรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อ เเละ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการผลิต

ถึงเเม้ว่าในการวัดอัตราเงินเฟ้อจะไม่เเม่นยำเท่า CPI เเต่ PMI วิเคราะห์ได้รวดเร็วกว่า จึงทำให้ข้อมูลมีความอัพเดทเเละสามารถเตรียมพร้อมได้ดีกว่า เเละถ้านำข้อมูลของทั้งสองตัวนี้มาประกอบด้วยกัน จะถูกใช้เป็นเครื่องมือการวัดอัตราเงินเฟ้ออย่างเเม่นยำมากทีเดียว

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)

แจ้งใช้ SERVER-VPS ที่นี่