บทที่ 5.การระบุเทรนด์ Trend & Sideway

2 พฤษภาคม 2022
webmaster

บทที่ 5.การระบุเทรนด์ Trend & Sideway

บทที่ 5.การระบุเทรนด์ Trend & Side way

บทที่ 5.การระบุเทรนด์ Trend & Side way

นฉลาดจะต้องรู้สถานการณ์ก่อนเสมอ ว่ามีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงและจะส่งผลกระทบกับตัวเขาอย่างไร

ขณะที่เรากาลังเทรด หมายความว่าเราต้องรู้ว่า สภาวะตลาดเป็นอย่างไร นักเทรดบางคนกลับไปโทษระบบเทรดของตน โดยการรู้ให้ได้ซะก่อนว่า สภาวะตลาดแบบไหนที่เรากาลังเทรดอยู่ และเราควรจะใช้กลยุทธ์ Trend Following หรือว่า Swing Trade ในแต่ละตลาดที่แตกต่างกัน ตลาดฟอร์เร็กนั้นมีทั้งภาวะที่เกิดเทรนด์และมีช่วงที่เกิดการสวิงของราคาให้เราเทรดเยอะแยะไปหมด ตามแต่ละ Time Frame ที่เราเลือกเล่นซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เราเลือกใช้อีกทีหนึ่ง  ถ้าเรารู้ว่ากลยุทธ์ไหนที่เหมาะกับเรา เราจะรู้ว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง  สุดท้ายแล้ว Fibonacci และเส้นเทรนด์ไลน์ เหมาะสาหรับตลาดที่เกิดเทรนด์ ขณะที่ Pivot Point และเส้นแนวรับแนวต้าน ก็เป็นประโยชน์มากในการเล่นแบบ Swing Trade

ตลาดนั้นสามารถกำหนดออกมาเป็น 3 ลักษณะได้ดังนี้

 1. Up Trend ขาขึ้น
 2. Down Trend ขาลง
 3. ide way
 • ตลาดที่เกิดเทรนด์คือ การที่ตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน  แน่นอนว่า ราคาอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามเทรนด์ทุกครั้ง แต่ว่าให้ดูระยะยาว หรือดูที่ Time Frame ใหญ่ ๆ คุณจะเห็นว่าที่มันเคลื่อนไหวตรงข้ามกับเทรนด์นั้นเป็นแค่การพักฐานของราคา
 • เทรนด์ มักจะถูกกำหนดโดย “Higher highs”(ทำราคาสูงสุดครั้งใหม่) และ “Higher lows” (พักฐาน) ในเทรนด์ขาขึ้น และในเทรนด์ขาลงก็จะเป็น “Lower highs” (พักฐานขาลง) “Lower lows” ทำราคาต่ำสุดครั้งใหม่ ในเทรนด์ขาลง
 • เมื่อเราใช้กลยุทธ์การเทรดแบบการเทรดตามเทรนด์ นักเทรดควรจะใช้ค่าเงินหลักหรือค่าเงินที่เปรียบเทียบกับเงินดอลล่าร์เพราะว่าค่าเงินจะมี
 • เทรนด์ที่เยอะกว่าและมีสภาพคล่องมากกว่าค่าเงินอื่น ๆ สภาพคล่องนั้นมีความสำคัญต่อการเทรดที่อ้างอิงการเกิดเทรนด์ หรือระบบเทรดแบบ Trend following ยิ่งค่าเงินมีสภาพคล่องเยอะเท่าไหร่ ยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นตามตัว
 • แทนที่เราจะใช้การสังเกตพฤติกรรมราคา คุณสามารถใช้ เครื่องมือทางเทคนิคที่คุณได้เรียนรู้ในบทก่อนหน้านี้ ในการตัดสินใจว่าค่าเงินไหนที่เกิดเทรนด์หรือว่าไม่ได้เกิดเทรนด์

เครื่องมือ ADX ในช่วงที่ตลาดมีเทรนด์ชัดเจน

 • วิธีหนึ่งในการจะบอกว่าตลาดกาลังเกิดเทรนด์คือ การใช้เครื่องมือ Average Directional Index หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ADX
 • เครื่องมือนี้ใช้ในการวัดระยะการเคลื่อนไหวจาก 0 -100 ว่าถ้าเกิดราคาเคลื่อนที่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ว่าตลาดนั้นเป็น ช่วงที่มีเทรนด์ หรือว่า เป็นช่วงตลาด Side way  ถ้าค่าที่ออกมา มากว่า 25 จะบอกได้ว่าราคาช่วงนี้กาลังเกิดเทรนด์หรือว่า ช่วงนี้กาลังอยู่ในเทรนด์ที่แรงพอสมควร ยิ่งตัวเลขยิ่งสูง เทรนด์ยิ่งมีความแรงมากเท่านั้น
 • อย่างไรก็ตาม เส้น ADX เป็นเครื่องมีที่ยังมีความผิดพลาดอยู่ ซึ่งหมายความว่ามันไม่สามารถทำนายอนาคตได้ และมันก็ยังเป็นเครื่องมือที่บอกทิศทางไม่ได้ นั่นหมายความว่ามันไม่ได้บอกว่าเทรนด์จะไปทางขาขึ้นหรือขาลง

เครื่องมือ Moving Averages (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ในช่วงที่ตลาดเกิดเทรนด์

 • ถ้าคุณไม่ชอบใช้ ADX คุณสามารถใช้เครื่องมือ ธรรมดา ๆ แบบเส้น Simple moving averages เพิ่ม เส้น SMA ค่า 7, 20 และ 65 ลงในกราฟของคุณ แล้วรอให้ทั้งสามเส้นนั้นมันกระจุกตัวก่อนที่จะตัดสินใจเทรด
 • ถ้าเส้น SMA 7อยู่เหนือเส้น SMA 20 และเส้น SMA 20 อยู่เหนือเส้น SMA 65 หมายความว่าตอนนี้กาลังเป็นขาขึ้น
 • หรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเส้น SMA 7 อยู่ข้างล่างเส้น SMA 20 และเส้น SMA 20 อยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 65 หมายความว่าตลาดกาลังอยู่ในช่วงขาลง

การใช้ Bollinger Band ในการบอกเทรนด์ของตลาด

 • มีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในการบอกการสวิงตัวของราคา ซึ่งเราสามารถมาใช้ในการเทรดที่มีเทรนด์ได้เช่นเดียวกัน เรากาลังพูดถึง Bollinger band หรือเรียกสั้นว่า Band   Bollinger bands จะประกอบด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • ใส่ Bollinger bands และใช้ค่า Standard deviation (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ที่ 1 และใส่ Bollinger band  ตัวที่สองและใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 2 คุณจะเห็นโซนราคาสามโซน คือ Sell Zone buy zone, และ “No-man’s Land.” (พื้นที่ไร้การครอบครอง)
 • Sell zone ก็คือ พื้นที่ระหว่าง Band ที่อยู่ข้างล่างของ Band ที่ใช้ค่า Standard deviation 1 และ Standard deviation 2 ให้เรารับรู้ไว้ว่าถ้าราคาของกราฟแท่งเทียนนั้นปิดอยู่ภายใต้ Band นั่นคือ พื้นที่ Sell นั่นเอง
 • Buy zone ก็คือ พื้นที่ระหว่าง Band ที่อยู่ด้านบนของเส้น SD 1 และเส้น SD (Standard Deviation) เช่นเดียวกับ Sell Zone ราคาต้องปิดระหว่าง Band ข้างบนทั้งสองถึงจะบอกได้ว่าราคาอยู่ใน Buy Zone
 • พื้นที่ระหว่างค่า Bollinger Band 1 คือพื้นที่ๆ ที่ตลาดจะยังลังเลในการหาทิศทาง ราคาจะปิดอยุ่ในพื้นที่นั้นที่เรียกว่า “No-Man’s Land” ทิศทางราคาค่อนข้างกระจุกตัว
 • Bollinger band ทำให้การยืนยันการเกิดเทรนด์นั้นง่ายขึ้นมาก
 • เทรนด์ขาลง สามารถยืนยันได้เมื่อราคาอยู่ใน Sell zone.
 • เทรนด์ขาขึ้น สามารถยืนยันได้เมื่อราคาอยู่ใน Buy zone.

ตลาด Side way คืออะไร

 • ตลาด Side way คือลักษณะที่ราคาขึ้น ๆ ลงระหว่างระยะ High และ Low ราคา High จะทำหน้าที่เหมือนแนวต้าน ทำให้ราคาไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ เช่นเดียวกัน ราคา Low ก็จะเป็นเหมือนแนวรับซึ่งราคาไม่สามารถทะลุไปได้ด้วยเหมือนกัน การเคลื่อนไหวของตลาดนั้น สามารถใช้เส้น Horizontal ในการกำหนดการเกิด Side way

การใช้ ADX ในตลาด Side way

 • เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบอกว่าตลาดกาลังอยู่ในภาวะตลาด Side way คือใช้ ADX ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ ตลาดจะบอกว่ามันอยู่ในตลาด Side way ก็ต่อเมื่อตัว ADX ต่ำกว่า 25 จาไว้ว่า ตัวเลขของ ADX ถ้าต่ำหมายความว่าเทรนด์นั้นไม่มีแรง

Bollinger Band กับตลาด Side way

 • ปกติแล้ว Bollinger Band นั้นจะแคบเมื่อตลาดมีความผันผันต่ำ และ Bollinger Band จะขยายออกเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง และด้วยเหตุนี้ Bollinger Band เป็นสัญญาณการเกิด Break out ที่ดีได้
 • โดยทั่วไปแล้ว ถ้าเราเทรดในตลาด Side way จะมี Band ที่แคบและเคลื่อนตัวไปด้านข้างอย่างชัดเจน กรณีข้างบนนี้เราจะเห็นว่า Bollinger Band จะแคบและราคาก็จะเคลื่อนไหวในพื้นที่จากัด แนวคิดของกลยุทธ์การเทรด Side way คือ ค่าเงินมี ราคา High กับราคา Low และเราก็จะเทรดในช่วงราคาเหล่านี้ โดยการซื้อเมื่อราคาอยู่จุด Low และเทรดเดอร์ก็ต้องตั้งจุดทากาไรอยู่ราว ๆ จุด High และเทรดเดอร์ก็จะตั้ง จุด Sell ใกล้กับราคา High และต้องตั้งจุดทากาไรที่จุด Low เครื่องมือที่ใช้ก็จะต้องเป็นช่องที่กำหนด High Low ก็คือ Bollinger Band
 • การใช้ Oscillator เช่น Stochastic หรือ RSI จะช่วยเพิ่ม จุดกลับตัวของตลาดและสามารถวิเคราะห์จุด ที่บอกว่ามีการซื้อเยอะ หรือขายเยอะเกินไป (Overbought และ Oversold นี่เป็นตัวอย่าง การใช้

เกร็ดเล็ก ๆ : ค่าเงินที่เหมาะสมกับการเล่นกลยุทธ์ Swing Trade คือค่าเงินที่เทียบข้ามคู่ นั่นหมายถึงค่าเงินที่ไม่มีค่าเงิน USD อยู่ในคู่เงินนั้น

คู่เงินที่เหมาะสาหรับการเล่นแบบนี้อีกคู่หนึ่งก็คือ EUR/CHF เพราะว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของทวีปยุโรปที่มีความใกล้เคียงกันทำให้คู่เงินนี้มีความเสถียร

อ่านบทความ Forex Professional ทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)