เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นหุ้น : ภาษีของตลาดหุ้น(2)

เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นหุ้น : ภาษีของตลาดหุ้น(2)

เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นหุ้น : ภาษีของตลาดหุ้น(2)

ในบทความที่เเล้วเราได้พูดถึง 1 ใน 4 ของประเภทภาษีในตลาดหุ้นไปเเล้ว ในบทความนี้เราจะมาดูประเภทที่เหลือกันว่าเป็นยังไงบ้าง

โดยประเภทต่อมาก็คือ

อนุสัญญาภาษีซ้อน

  • ผู้ที่ลงทุนต่างประเทศนอกจากจะมีหน้าที่เสียภาษีในประเทศไทยแล้ว ยังอาจจะต้องเสียภาษีในประเทศของตัวเองอีกด้วย เเละ เพื่อเป็นการบรรเทาและขจัดการเสียภาษีซ้ำซ้อน กรมสรรพากรได้ดำเนินการเจรจาและจัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับนานาประเทศ โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 61 ประเทศดังนี้
ขอบคุณภาพจาก : SET

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • โดยปกติเเล้วเราจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทนายหน้าของการซื้อขาย ในอัตราร้อยละ 7 ของค่า ธรรมเนียมหรือค่านายหน้าในการซื้อขายตามที่บริษัทหลักทรัพย์เรียกเก็บ

อากรแสตมป์

  • ซึ่งการโอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และพันธบัตรที่มีตราสารการโอน ผู้โอนจะต้องติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทสำหรับทุกจำนวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท

โดยคิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสาร (แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่ากัน) เว้นแต่เป็นการโอนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เป็นนายทะเบียน หรือการโอนพันธบัตรของรัฐบาล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก SET

อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่!!

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)