Accelerator Oscillator คือ อะไร แนะนำวิธีใช้งาน

7 กรกฎาคม 2022
gokinzar

Accelerator Oscillator คือ อะไร แนะนำวิธีใช้งาน

Accelerator Oscillator คือ อะไร แนะนำวิธีใช้งาน

ภาพแสดงตัวอย่าง Accelerator Oscillator (AC)

Accelerator Oscillator คือ อะไร แนะนำวิธีใช้งาน Accelerator Oscillator (AC) เป็น Indicator หรือ เครื่องมือชี้วัด ช่วยให้ Trader นำมาใช้ วัดความเร่งและการชะลอตัวของแรงขับเคลื่อนในปัจจุบัน  ข้อดีของตัวบ่งชี้นี้ คือ มันจะช่วยบอกสัญญาณล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนทิศทางของราคา  หากคุณคิดว่า Accelerator Oscillator (AC) เป็นสัญญาณของการแจ้งเตือนในการเปลี่ยนทิศทางของราคา จะทำให้คุณได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด

ลักษณะของ Accelerator Oscillator (AC)

Accelerator Oscillator (AC)  เป็น Indicator ที่อยู่ในหมวดของ Bill Williams คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด เพราะมันอยู่ในโปรแกรม MT4 และ MT5 อยู่แล้ว  AC จะช่วยให้นักเทรดวัดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจาก ตัวชี้วัด Awesome Oscillator (AO) และวัดการเปลี่ยนแปลงระหว่างเครื่องมือชี้วัดและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ช่วงเวลา ใช้ได้มีประสิทธิภาพเพื่อแสดงความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของค่า AO และ การคาดการณ์สิ่งที่จะเป็นต่อไป

ภาพแสดง ลักษณะของ Accelerator Oscillator (AC)

AC ประกอบไปด้วย แท่งฮิสโตรแกรม มี 2 สี :

สีแดง จะแสดงถึง ความเร่งที่ลดลง ส่งผลให้ราคาอาจจะลดลง และ

สีเขียว จะแสดงถึง ความเร่งที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาอาจจะเพิ่มขึ้น

การหาสัญญาณในการซื้อและการขายแบบต่างๆ ดูได้จากสีของแท่งฮิสโตรแกรม และ ดูว่ามันอยู่เหนือ หรือ ต่ำกว่าเส้น 0 หรือ ไม่

วิธีใช้งาน Accelerator Oscillator (AC) ในการบอกทิศทางของราคา (Trends)

ถ้าค่า AC อยู่ในโซนบวก และแท่งฮิสโตรแกรม อยู่เหนือเส้น 0 จะถูกมองว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้น (Up Trends)

 ถ้าค่า AC  อยู่ในโซนลบ และแท่งฮิสโตรแกรม อยู่ใต้เส้น 0 จะถูกมองว่าเป็นเทรนด์ขาลง (Down Trends)

ภาพแสดง ตัวอย่าง วิธีใช้งาน Accelerator Oscillator (AC)