Accumulation/Distribution Indicator คืออะไร และ วิธีใช้งาน

28 มิถุนายน 2022
gokinzar

Accumulation/Distribution Indicator คืออะไร และ วิธีใช้งาน

Accumulation/Distribution Indicator คืออะไร และ วิธีใช้งาน

Accumulation/Distribution Indicator คืออะไร และ วิธีใช้งาน

Accumulation/Distribution Indicator คืออะไร และ วิธีใช้งาน : Accumulation/Distribution  (A/D) Line Indicator หรือ อาจจะเรียกว่า เส้น A/D ก็ได้ คือ ตัวชี้วัดทางเทคนิค ที่ใช้การอ้างอิงจาก Volumes ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาโดยดูที่การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อขาย ในแต่ละช่วงเวลา  A/D Indicator ถูกสร้างขึ้นโดย Marc Chaikin นักวิเคราะห์หุ้นที่มีชื่อเสียง

ลักษณะของ Accumulation/Distribution Indicator  (A/D)

ภาพแสดง ลักษณะของ A/D Indicator

Accumulation/Distribution (A/D) ถูกจัดอยู่ในหมวด ของVolumes ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเพราะทางโปรแกรม MT4 และ MT5  มีให้ใช้ฟรีๆในระบบอยู่แล้ว ลักษณะของ เส้น A/D Indicator จะเป็นเส้น 1 เส้น มีค่าเป็นไปได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย( Volumes)ในแต่ละช่วงเวลา

การคำนวณ

Accumulation/Distribution = ((Close – Low) – (High – Close)) / (High – Low) * Period Volume

เพื่อให้เข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าตัวบ่งชี้ทำงานอย่างไรมีความจำเป็นต้องแบ่งสูตรนี้ออกเป็นส่วนต่างๆ

ค้นหาตัวคูณของ Money Flow

((Close – Low) – (High – Close))/(High – Low) = Money Flow Multiplier

เมื่อคุณคำนวณตัวคูณเงินไหลแล้วคุณสามารถคำนวณปริมาณ Money Flow

Money Flow Multiplier * Period’s Volume = Money Flow Volume

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ADL คือผลรวมของปริมาณเงินไหลในแต่ละงวดดังนั้นเมื่อคุณมีปริมาณเงินไหลในปัจจุบันคุณสามารถลงจุด ADL

ADL = Previous ADL + Current Money Flow Volume

วิธีใช้งาน Accumulation/Distribution Indicator  (A/D)

โดยทั่วไปแล้ว A/D Indicator จะถูกนำไปใช้เพื่อวัดค่าความแรงของ ปริมาณการซื้อขาย ในขณะนั้น ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับค่าVolumes ในอดีต มีวิธีใช้งานที่ค่อนข้างง่าย แค่ดูการขยับขึ้นหรือลงของเส้นA/D หรือ ดูที่ตัวเลขของค่า A/D ก็ได้ ดังนี้

  • ถ้าค่าตัวเลข ของ A/D ขยับขึ้นไปสูงกว่า ค่าของตัวเลข A/D ก่อนหน้า แสดงว่า แรงซื้อ มากกว่าแรงขาย ควรหาจังหวะในการเข้า Buy
  • ถ้าค่าตัวเลข ของ A/D ขยับลงไปต่ำกว่า ค่าของตัวเลข A/D ก่อนหน้า แสดงว่า แรงขาย มากกว่าแรงซื้อ ควรหาจังหวะในการเข้า Sell
ภาพแสดง การใช้งาน Accumulation/Distribution Indicator  (A/D)

*** ก่อนที่จะซื้อ หรือ ขาย ควรดูทิศทางของราคาก่อน ว่า มีทิศทางเดียวกันกับ A/D Indicator หรือไม่ เพราะถ้าราคาเดินสวนทางกับ A/D อาจจะมองว่าเกิดเป็น Divergences ได้ และควรจะซื้อขายในช่วงที่ราคา และ A/D กลับมาอยู่ในทิศทางเดียวกันก่อน จะมีโอกาสในการทำกำไรได้ปลอดภัยมากกว่า