Average Directional Movement Index ( ADX ) คืออะไร ใช้งานอย่างไร

31 พฤษภาคม 2022
gokinzar

Average Directional Movement Index ( ADX ) คืออะไร ใช้งานอย่างไร

Average Directional Movement Index ( ADX ) คืออะไร ใช้งานอย่างไร

Average Directional Movement Index ( ADX ) คืออะไร ใช้งานอย่างไร

Average Directional Movement Index ( ADX ) คืออะไร ใช้งานอย่างไร Average Directional Movement Index  Indicator ( ADX ) เป็นเครื่องมือบอกความแรงของเทรนหรือแนวโน้ม เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแรงผลัก หรือ แรงขับเคลื่อนของเทรน  Average Directional Movement Index จะคอยประเมินความแข็งแกร่งหรือความแรงของแนวโน้ม  ยิ่งแนวโน้มแข็งแกร่ง ค่าการอ่านก็จะยิ่งมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ADX ถือเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยมสำหรับจุดประสงค์นี้

วิธีการอ่านค่า Average Directional Movement Index  หรือ ADX

ADX ประกอบไปด้วย เส้น 3 เส้น คือ เส้น ADX ,เส้น DI+ และ DI- เส้นที่สำคัญมากที่เราควรดูลำดับแรกคือ เส้น ADX จะมีค่าความผันผวนจาก 0 ถึง 100 โดยถ้าตัวเลขต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อ่อนแอ และ ถ้าตัวเลขที่สูงกว่า 20 บ่งบอก ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง (สามารถใช้ตัวเลขอื่นๆในการวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสม)

การคำนวณ ADX อาจซับซ้อน แต่โดยสรุป ยิ่งแนวโน้มแข็งแกร่งเท่าใด ADX ก็ยิ่งสูงขึ้น

เมื่อ ADX ต่ำ บ่งบอกถึง ช่วงเวลาที่ราคามักจะเคลื่อนที่ไปด้านข้าง หรือ Sideway

เมื่อ ADX เพิ่มขึ้นเหนือ 20 แสดงว่าราคาได้เพิ่มโมเมนตัมในทิศทางเดียว ซึ่งอาจจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น หรือ ขาลง ก็ได้

ADX  ไม่เหมือนกับ Stochastic ตรงที่ ADX ไม่ได้กำหนดว่าแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง แต่จะใช้ วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มในปัจจุบันเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้ โดยทั่วไปแล้ว ADX จะถูกใช้เพื่อระบุว่าตลาดอยู่ในช่วงเปลี่ยนหรือเริ่มต้นเทรนด์ใหม่

วิธีใช้งาน ADX Indicator

ให้คอยดูตัวเลขของ ADX เส้นสีฟ้า ต้องอยู่ที่ 20 และ 40 เป็นระดับหลัก

ถ้าตัวเลข ต่ำกว่า 20 บ่งบอกถึง แนวโน้มที่อ่อนแอ ไม่ควรเข้าเทรดในช่วงนี้

ถ้าตัวเลขอยู่ระหว่าง 20  ถึง 40บ่งบอกถึง เทรนด์ที่เริ่มต้น และจะมาแรงขึ้นเรื่อยๆตามการเพิ่มขึ้นของตัวเลข

ถ้าตัวเลข  สูงกว่า 40 บ่งบอกถึง เทรนอยู่ในจุดที่สูงมาก อาจจะมีการพักตัว หรือ ไปต่อ ก็เป็นไปได้