Average True Range (ATR) Indicator คืออะไร

2 มิถุนายน 2022
gokinzar

Average True Range (ATR) Indicator คืออะไร

Average True Range (ATR) Indicator คืออะไร

Average True Range (ATR) Indicator คืออะไร

Average True Range (ATR) Indicator คืออะไร

ภาพแสดง ลักษณะของ Average True Range Indicator หรือ ATR

Average True Range Indicator อาจเรียกสั้นๆว่า ATR เป็น อินดิเคเตอร์ หรือ ตัวชี้วัด ที่ใช้อ่านค่าความผันผวนของราคา ถือว่าเป็นตัวช่วยในการรับมือกับการแกว่งตัวไปมาของราคาได้เป็นอย่างดี ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ชื่อว่า Welles Wilder Jr. ในปี 1978 เพื่อใช้ ‘วัดความผันผวน’ (volatility) ของราคาในตลาดโดยเฉพาะ แต่ไม่สามารถใช้ในการบอกทิศทางแนวโน้มของราคาได้

ATR  ถูกนำไปใช้ร่วมกันกับ Indicator อื่นๆ ที่บอกทิศทางแนวโน้มได้ หรือ ใช้ร่วมกับ แนวรับแนวต้าน (Support & Resistance) เพื่อเป็นการยืนยันแนวโน้มให้ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น

ภาพแสดงการใช้งาน ATR ร่วมกับ Indicator EMA 30 และ แนวรับแนวต้าน

การใช้งาน Average True Range Indicator  

ขอย้ำอีกครั้งว่า ATR ไม่สามารถบอกทิศทางของราคาได้ แต่มันช่วยวิเคราะห์ระดับความผันผวน ว่าราคาแกว่งตัวไปมามากน้อยเพียงใด ซึ่งถือเป็น Indicator ที่มีประโยชน์มาก เพราะมันสามารถช่วยให้นักเทรดกำหนดจุด Stop Loss (SL) หรือ Take Profit (TP) ได้อย่างเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน หรือ กำไรน้อยเกินไป นอกจากนี้ หากนักเทรดที่เน้นกลยุทธ์การเทรดที่ต้องพึ่งพาสภาวะตลาดที่มีความผันผวน เช่น Grid Trading, Reversal Trading ยังสามารถใช้ ATR เข้ามาช่วยค้นหาความผันผวนของราคา ได้อีกด้วย

ตัวอย่างการใช้ ATR เพื่อกำหนด SL ใน Forex

การคำนวณ ATR ช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดตำแหน่ง Stop Loss (SL) ที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยมีหลักการสำคัญ คือ ตำแหน่ง SL ที่เหมาะสมควรอยู่ต่ำกว่าอัตราคู่เงินที่เป็นสองเท่าของค่า ATR หรือ ตามสูตรคำนวณ:

SL = ค่า ATR (ตอนที่ส่งคำสั่งซื้อ) x 2 – อัตราคู่เงิน (ตอนที่ส่งคำสั่งซื้อ)

ตัวอย่าง 

สมมติว่าคุณเปิด Long กับ คู่เงิน XAU/USD  ใน ณ วินาทีที่อัตราคู่เงิน XAU/USD อยู่ที่ 1845.30 และอัตรา ATR อยู่ที่ 0.20

คุณต้องการวางตำแหน่ง SL ที่เหมาะสม แต่แทนที่จะใช้การคาดเดา คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยความผันผวน หรือ ATR ของราคาในช่วงเวลาดังกล่าวเข้ามาช่วยคุณประเมินตำแหน่ง SL ที่เหมาะสมได้ด้วยการคำนวณตามสูตรด้านบน ดังนี้

  1. (ATR) 0.20 x 2 = 0.40
  2. 0.40 – (XAU/USD) 1845.30 = (SL) 1844.90