McGinley Dynamic คืออะไร??

21 กันยายน 2022
jericho

McGinley Dynamic คืออะไร??

McGinley Dynamic คืออะไร??

McGinley Dynamic คืออะไร??

McGinley Dynamic เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ของ Moving Average ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามตลาด ที่ถูกคิดขึ้นมาโดย John R. McGinley

McGinley Dynamic เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ปรับปรุงตามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของความเร็วของตลาด

จุดประสงค์ของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อเเก้ไขปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้น ป็นที่เข้าใจกันว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดคำถามถึงความน่าเชื่อถือของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้น

McGinley Dynamic คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงความเร็วในตลาดเพื่อแสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่นุ่มนวลและตอบสนองมากขึ้น


ตัวบ่งชี้นี้ปรับปรุงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเดิมโดยลดการแยกราคาและสัญญาณรบกวนที่ผันผวนเพื่อให้การเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนออกมาได้แม่นยำยิ่งขึ้น


โดยสูตรนี้จะทำให้มีการเร่งความเร็วหรือการชะลอตัวในตัวบ่งชี้ McGinley Dynamic โดยอิงตามการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น


โดยความเร็วของตลาดไม่คงที่ มันมักจะเพิ่มความเร็วและช้าลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดาหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ไม่สามารถพิจารณาลักษณะตลาดนี้ได้ 

McGinley Dynamic แก้ปัญหานี้ด้วยการผสมผสานปัจจัยการปรับให้เรียบอัตโนมัติเข้ากับสูตรเพื่อปรับให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของตลาด ความเร็วนี้หรือช้าลง ตัวบ่งชี้ในตลาด แนวโน้มหรือช่วงต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือหลายชนิดร่วมกันเพื่อยืนยันเทรนด์เเละจุดการเข้า-ออก จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการป้องกันการทุน

Source : Investopedia