Momentum Indicator คือ อะไร ? แนะนำวิธีใช้งาน

13 มิถุนายน 2022
miso435

Momentum Indicator คือ อะไร ? แนะนำวิธีใช้งาน

Momentum Indicator คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความแรง หรือ แรงเหวี่ยงของราคา ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่Oscillators การเคลื่อนที่ของเส้น Momentum จะมีลักษณะคล้ายๆกับ RSI และ CCI แต่วิธีใช้งานจะแตกต่างกัน  เพราะ RSI จะใช้ก็ต่อเมื่อ มีการซื้อ-ขาย มากเกินไป หรือ เพื่อจะหาจุดกลับตัว  ส่วน Momentum Indicator ส่วนใหญ่จะเอาไว้เทรดตามเทรนด์ (Trend Following) หรือ เพื่อยืนยันแนวโน้มก่อนที่จะเปิด Order

ภาพแสดง ลักษณะของ Momentum Indicator

ลักษณะของ Momentum Indicator

มีลักษณะเป็นเส้น วิ่งขึ้น – ลง ตามความแรงของราคา ค่าของโมเมนตัม ที่อยู่ตรงกลางคือ 100 ถ้าหากเรามองไม่เห็น สามารถเพิ่มเส้น 100 ได้เอง โดยการกดตั้งค่า ไปที่ Momentum Indicator เลือก Level แล้ว Add 100  ตามตัวอย่างได้ด้านล่าง

ภาพแสดง การตั้งค่า Momentum Indicator

วิธีอ่านค่า Momentum   เมื่อเราต้องการเทรดแบบตามเทรนด์ (Trend Following) ให้ดูเงื่อนไข

ถ้าอยู่ในเทรนขาขึ้น (Up Trend) และ ค่าของ Momentum Indicator มีค่ามากกว่า 100 อาจแสดงออกถึง แรงเหวี่ยงของราคาในตลาดกระทิงที่กำลังจะทำราคาทะลุแนวต้าน ควรหาจังหวะ เพื่อ เปิด Order Buy 

ถ้าอยู่ในเทรนขาลง (Down Trend) และ ค่าของ Momentum Indicator มีค่าน้อยกว่า 100 อาจแสดงออกถึง ความแรงในตลาดกระทิงลดลง แต่แรงเหวี่ยงในตลาดหมีเพิ่มขึ้น ให้สังเกตุ ราคาที่กำลังจะทะลุแนวรับ ควรหาจังหวะ เพื่อ เปิด Order Sell

ภาพแสดงการเทรดแบบตามเทรนด์ โดยใช้ EMA 30+7 ในการกำหนดทิศทางแนวโน้ม และใช้ Momentum Indicator เพื่อดูความแรงของราคา ก่อนเปิด order