Money Flow Index (MFI) คือ อะไร มีวิธีใช้งานอย่างไร

30 มิถุนายน 2022
miso435

Money Flow Index (MFI) คือ อะไร มีวิธีใช้งานอย่างไร

Money Flow Index (MFI) คือ อะไร มีวิธีใช้งานอย่างไร

Money Flow Index (MFI) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค สำหรับการวัดแรงซื้อและแรงขาย โดยการวิเคราะห์ทั้งราคาและปริมาณ

ลักษณะของ Money Flow Index (MFI)

ภาพแสดง ลักษณะของ Money Flow Index (MFI)

MFI ถึงแม้จะอยู่ในหมวดของ Volumes แต่การเคลื่อนที่ของมัน จะเป็นแบบ Momentum ซึ่งจะมีความคล้ายกับ RSI ตรงที่ มี Zone Overbought และ Oversold เหมือนกัน ส่วนการคิดคำนวณของ MFI จะคิดออกมาเป็นเส้น ที่เคลื่อนไหวในช่วง 0-100  ซึ่งทำให้มันเป็นออสซิลเลเตอร์ ทั้งที่ความจริงแล้วมันอยู่ในหมวดของ Volumes  และ เมื่อค่าตัวเลข ของ MFI เพิ่มขึ้น นี่แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น เมื่อตัวเลขลดลง จะแสดงให้เห็นถึง แรงขายที่เพิ่มขึ้น แรงซื้อจะลดลง   

วิธีใช้งาน Money Flow Index (MFI)

ค่าหลักของ MFI คือ 14 ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเพิ่ม ก็สามารถใช้งาน MFI  ได้แล้ว เช่น การค้นหาสภาวะ Overbought  Oversold และ ไดเวอร์เจนท์ เป็นต้น  แต่ส่วนใหญ่ นักเทรด จะใช้ ค่า 20 และ 80 เป็นค่าBasicในการกําหนดระดับราคาซื้อ หรือ ขายมากเกินไป (Overbought และ Oversold).

ตัวอย่าง การใช้ Money Flow Index (MFI) ในการ ค้นหาสภาวะ Overbought และ Oversold 

ภาพแสดงการ ค้นหาสภาวะ Overbought และ Oversold ด้วย MFI

ถ้าค่าของ MFI อยู่ในระดับสูงกว่า 80 บ่งบอกถึงสภาวะ การซื้อที่มากเกินไป หรือ เรียกว่า Overbought

ถ้าค่าของ MFI อยู่ในระดับต่ำกว่า 20 บ่งบอกถึงสภาวะ การขายที่มากเกินไป หรือ เรียกว่า Oversold

ตัวอย่าง การใช้ Money Flow Index (MFI) ในการ ค้นหาสภาวะ Divergences

เมื่อ ค่าของ MFI และ ราคาของแท่งเทียน ได้เดินไปในทิศทางตรงข้ามกัน จนเกิดเป็น Divergence  มันคือสัญญาณในการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเปิด ออเดอร์ (เราจะยังไม่เปิด Order จนกว่าจะมีสัญญาณการกลับตัวของราคา หรือ Price Action ) 

ภาพแสดง การค้นหาสภาวะ Divergences ด้วย MFI

หากเกิด Divergence ในช่วงMFI อยู่ที่ระดับ 80 หรือมากกว่า จะเรียกว่า Bearish Divergence  ให้เตรียมพร้อมเพื่อเปิด Order Sell และ รอให้ MFI กลับมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 80 อีกครั้งก่อน

หากเกิด Divergence ในช่วงMFI อยู่ที่ระดับ 20 หรือน้อยกว่า จะเรียกว่า Bullish Divergence ให้เตรียมพร้อมเพื่อเปิด Order Buy และ รอให้ MFI กลับมาอยู่สูงกว่าระดับ 20 อีกครั้งก่อน (เราจะยังไม่เปิด Order จนกว่าจะมีสัญญาณการกลับตัวของราคา หรือ Price Action เท่านั้น)