รูปแบบ Triple Bottom คืออะไร

1 กันยายน 2022
kongpop

รูปแบบ Triple Bottom คืออะไร

รูปแบบ Triple Bottom คืออะไร

รูปแบบ Triple Bottom คืออะไร Triple Bottom เป็นรูปแบบกราฟที่ประกอบด้วยจุดต่ำสุดเท่ากันสามจุดหรือเทสที่แนวเดียวกันสามจุดตามด้วยการทะลุแนวต้าน รูปแบบนี้ถูกจัดประเภทเป็นรูปแบบการกลับตัวแบบกระทิง

จุดต่ำสุดทั้งสามควรเท่ากันอย่างสมเหตุสมผล เว้นระยะห่างอย่างดี และทำเครื่องหมายจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนเพื่อสร้างแนวต้าน แต่การสูงสุดทั้งสามรอบไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกรอบ แต่ควร “ใกล้เคียง”

แต่ถ้ารูปแบบการลงครั้งสุดท้ายสูงกว่าการลงครั้งที่สองโดยปกติแล้วจะให้ผลลัพธ์ที่ดี

รูปแบบ Triple Bottom มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบ Inverse Head and Shoulders

ความแตกต่างระหว่างทั้งสองรูปแบบคือจุดสูงสุดทั้งสามของ Triple Bottom จะมีความสูงใกล้เคียงกัน ในขณะที่รูปแบบ Inverse Head and Shoulders จุดต่ำสุดครั้งที่สองจะต่ำกว่าความสูงที่หนึ่งและสาม

การเกิดรูปแบบของ Triple Bottom บ่งบอกถึงการมีอยู่ของแนวโน้มขาลง ซึ่งอยู่ระหว่างการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากแรงขายลดลง ดังนั้นแนวโน้มขาลงจึงมีโอกาสจบเทรน

เช่นเดียวกับ Triple Top โดยทั่วไปคิดว่ายิ่งแนวโน้มใช้เวลาในการฟอร์มตัวอย่างเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของราคาก็จะยิ่งแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเกิดการเบรกเอาท์

Triple Tops และ Bottoms ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบกราฟเกิดขึ้นที่ช้าที่สุด จนอาจมองเหมือนรูปแบบอื่นๆเมื่อกำลังก่อตัวขึ้น

ตัวอย่างเช่น ก่อนรูปแบบสูงสุดที่สามจะเกิด รูปแบบอาจดูเหมือน Double Bottom

จุดที่สูงเท่ากันทั้งสามครั้งสามารถพบได้ใน Descending Triangle หรือ Rectangle

เราสามารถเข้าออเดอร์ Long ได้เมื่อระดับราคาเบรกลงแนวต้านได้

ด้วย Triple Bottom ระดับแนวต้านสามารถระบุได้โดยการลากเส้นแนวต้านที่มีการมาเทส 3 ครั้ง ซึ่งจะสร้างเส้น “Neckline” Triple Top ถือเป็นรูปแบบ sideway จนกว่าจะเกิดการเบรกเอ้าท์

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)

แจ้งใช้ SERVER-VPS ที่นี่