JOLTS Job Opening คืออะไร??

25 สิงหาคม 2022
jericho

JOLTS Job Opening คืออะไร??

JOLTS Job Opening คืออะไร??

JOLTS Job Opening คือ

JOLTS Job Opening หรือ Job Openings and Labor Turnover Survey คือ การประกาศตำแหน่งงานของสหรัฐฯ ที่จะมีประกาศทุกๆเดือน

ซึ่ง JOLTS เป็นเพียงแบบสำรวจ ที่ถูกจัดทำขึ้นโดยกระทรวงเเรงงานของสหรัฐฯ เพื่อเป็นเกณฑ์ ในการบ่งบอกอัตราตำแหน่งงานว่างในสิ้นเดือนนั้นๆ เเละมักถูกใช้เป็นหนึ่งในมาตรวัดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดังนั้นเราจะเห็นว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีประกาศ ว่าจะมีข่าว ตำแหน่งงานว่าง กราฟมักจะมีความผันผวนเสมอ เเละหลังจากการประกาศ ค่าตัวเลขที่ออกมาก็จะมีผลต่อกราฟที่เกี่ยวข้องกับ USD เสมอ

โดย JOLTS กำหนดตำแหน่งงานว่างเป็นตำแหน่งทั้งหมดที่เปิดรับ ในวันทำการสุดท้ายของเดือน งานจะ “เปิด” ได้ก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขทั้งสามข้อต่อไปนี้:
1. มีตำแหน่งเฉพาะอยู่และมีงานว่างสำหรับตำแหน่งนั้น
2. สามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน ไม่ว่าสถานประกอบการจะหาผู้ที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้นหรือไม่ก็ตาม
3. มีการสรรหาบุคลากรจากภายนอกสถานประกอบการที่มีการเปิดดำเนินการอย่างแข็งขัน

ซึ่งในทางเทคนิคเเล้ว เมื่อผลที่ได้แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์โดยทั่วไปจะเป็นแนวรับ (ขาขึ้น) สำหรับ USD

เเละค่าที่อ่านอ่อนกว่าที่คาดการณ์มักจะเป็นเชิงลบสำหรับ USD

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)