Leading Indicators คืออะไร??

15 กันยายน 2022
jericho

Leading Indicators คืออะไร??

Leading Indicators คืออะไร??

Leading Indicators คืออะไร??

Leading Indicator หรือ ดัชนีตัวแปรชี้ภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้า เป็นตัวชี้วัดรูปแบบหนึ่ง เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ใกล้จะเกิดขึ้นในตลาด

เนื่องจาก Leading indicator จะเปลี่ยนแปลงก่อนการเปลี่ยนแปลงของตลาดจริง พูดง่ายๆว่า ดัชนีทางเศรษฐกิจที่จะปรับตัวดีดขึ้นก่อนที่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะค่อยๆ ดี และในทางกลับกัน ดัชนีนี้ก็จะปรับตัวลดลงก่อนเศรษฐกิจชะลอตัว

เทรดเดอร์จึงถือว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้สำคัญเป็นแนวทางในการลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ราคาก่อนที่จะเกิดขึ้น

ในบางกรณี ตัวชี้วัดชั้นนำมีประโยชน์เป็นหลักเพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในตลาด มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกการจ้างงาน การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นในกลุ่มผู้บริหารของบริษัทสามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในระดับการผลิตของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือแรงกดดันในการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น หรือเเม้กระทั่ง PMI ก็นับว่าเป็นหนึ่งใน Leading Indicator เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ชั้นนำประเภทนี้ควรใช้เป็นแนวทางในการลงทุนมากกว่าที่จะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ในกรณีอื่นๆ อินดิเคเตอร์ชั้นนำสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตลาดได้จริง ธนาคารกลางสหรัฐจะจับตาดูตัวชี้วัดชั้นนำจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้แก่ การเรียกร้องประกันการว่างงาน จำนวนเงินในระบบเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของสัปดาห์การทำงานด้านการผลิต โดยธนาคารกลางสหรัฐจะจับตาดูเพื่อกำหนดว่าจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ดังนั้นผู้ค้าบางรายจึงดูตัวบ่งชี้ชั้นนำเหล่านี้อย่างระมัดระวัง และหากมีตัวบ่งชี้ชั้นนำเพียงพอที่ดูเหมือนจะชี้ไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่าเฟดกำลังเตรียมการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ผู้ค้าสามารถดำเนินการที่เหมาะสมได้

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)