Lot คืออะไร??

29 สิงหาคม 2022
jericho

Lot คืออะไร??

Lot คืออะไร??

lot คืออะไร??

Lot หมายถึง รายการการเทรดที่เราสามารถเปิดได้ เมื่อทำการซื้อ-ขาย ใน Forex

สกุลเงินมีการซื้อขายใน  ล็อต ซึ่งเป็นกลุ่มของสกุลเงินที่ใช้กำหนดปริมาณสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน

นอดีตสปอต forex มีการซื้อขายในล็อต 100, 1,000, 10,000 หรือ 100,000 หน่วย

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่จะอ้างอิงถึงล็อตทีละ1,000  (ไมโครล็อต)

ทำความเข้าใจกับไมโครล็อต

ไมโครล็อตแสดง 1,000 หน่วยของสกุลเงินใดก็ได้

การเคลื่อนไหวแบบ one-pip สำหรับไมโครล็อตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง$0.10

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ 1,000 ดอลลาร์เทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นที่อัตรา 109.00 เยน

อัตราแลกเปลี่ยนย้ายไปที่ ¥109.50 ซึ่งหมายความว่า USD/JPY ขยับ 50 pips

คุณทำกำไรได้ $ 5

50 pips x $0.10 = $5

หากอัตราแลกเปลี่ยนตก 50 pips ไปที่ 108.50 เยน คุณจะขาดทุน $5

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง ค่า pip สำหรับ EUR/USD และ USD/JPY ขึ้นอยู่กับขนาดล็อต

สปอต forex มีการซื้อขายในล็อต 100, 1,000, 10,000 หรือ 100,000 หน่วย

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่จะอ้างอิงถึงล็อตทีละ 1,000  (ไมโครล็อต)

Micro Lot คืออะไร

ไมโครล็อตแสดง 1,000 หน่วยของสกุลเงินใดก็ได้

การเคลื่อนไหวแบบ one-pip สำหรับไมโครล็อตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง$0.10

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ 1,000 ดอลลาร์เทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นที่อัตรา 109.00 เยน

อัตราแลกเปลี่ยนย้ายไปที่¥109.50ซึ่งหมายความว่า USD/JPY ขยับ50 pips

คุณทำกำไรได้ $ 5

50 pips x $0.10 = $5

หากอัตราแลกเปลี่ยนตก 50 pips ไปที่ 108.50 เยน คุณจะขาดทุน $5

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง ค่า pipสำหรับ EUR/USD และ USD/JPY ขึ้นอยู่กับขนาดล็อต

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)

แจ้งใช้ SERVER-VPS ที่นี่