Three Black Crows คืออะไร??

5 กันยายน 2022
jericho

Three Black Crows คืออะไร??

Three Black Crows คืออะไร??

Three Black Crows คืออะไร??

Three Black Crows เป็นรูปแบบของการกลับตัวของตลาดขาลงที่มีเเท่งเทียนขาลงยาว 3 เเท่งติดต่อกันที่มีเเนวโน้มลดลงเหมือนขั้นบันได

รูปแบบแท่งเทียนที่กำหนดให้แท่งเทียนทั้งสามแท่งควรเป็นแท่งเทียนขาลงที่ค่อนข้างยาว โดยแต่ละแท่งเทียนเปิดต่ำกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าที่เปิดอยู่

รูปแบบนี้มักจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความอ่อนแอในเเนวโน้มขาขึ้นที่อาจใกล้ถึงจุดกลับตัว

ในการระบุรูปแบบ Three Black Crows ให้มองหาเกณฑ์ต่อไปนี้:

  1. ควรมีแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่
  2. ต้องมีแท่งเทียนที่ยาวและเป็นขาลงสามแท่งติดต่อกัน
  3. แท่งเทียนแต่ละแท่งจะต้องเปิดต่ำกว่าการเปิดของวันก่อนหน้า
  4. จะเปิดในช่วงราคากลางของวันก่อน
  5. แท่งเทียนแต่ละแท่งต้องปิดลงเรื่อยๆ ทำให้เกิดจุดต่ำสุดในระยะสั้นใหม่
  6. เเท่งเทียนมีไส้ที่ต่ำมาก (หรือไม่มีเลย)

ตลาดขาขึ้นมีกำลังซื้อมากกว่า แต่ตลาดขาลงกำลังดันราคากลับมาอย่างสูสี

สำหรับช่วงเวลาสามช่วงติดต่อกัน ถือเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม

การเคลื่อนไหวลงอย่างต่อเนื่องแสดงถึงความแข็งแกร่งของขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ความเชื่อมั่นในตลาดเชิงลบกำลังผลักดันราคาให้ต่ำลง และการกลับตัวที่แข็งแกร่งนี้เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

โดยที่ แท่งเทียนที่สองและสามต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อยืนยันว่าหมีอยู่ในการควบคุมอย่างแน่นหนา

และหากแท่งเทียนแท่งที่สามมีขนาดเล็กกว่าแท่งอื่นอย่างชัดเจน แสดงว่ามีจุดอ่อน และรูปแบบไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร

ดูคำศัพท์ทั่วไปทั้งหมด

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรารับ ฟรี SERVER ฟรี VPS และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)