อัตรา EUR/USD รายวัน10 สค 2565

10 สิงหาคม 2022 // 15:59 น.