เทคนิคการเทรดคู่เงิน EURUSD 11 พ.ค.2022 By Harmonic system H4

เทคนิคการเทรดคู่เงิน EURUSD 11 พ.ค.2022 By Harmonic system H4

เทคนิคการเทรดคู่เงิน EURUSD 11 พ.ค.2022 By Harmonic system H4

จุดเข้าที่ 1 Buy @ 1.06046

จุดเข้าที่ 2 Buy @ 1.05433

SL 1.04683

TP 1 @ 1.08449

TP 2 @ 1.09694

TP 3 @ 1.11429

หมายเหตุ: การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน