Bears Power Indicator พลังของหมีวิเคราะห์จุดซื้อขาย

3 มิถุนายน 2022
gokinzar

Bears Power Indicator พลังของหมีวิเคราะห์จุดซื้อขาย

Bears Power Indicator พลังของหมีวิเคราะห์จุดซื้อขาย

Bears Power Indicator พลังของหมีวิเคราะห์จุดซื้อขาย

Bears Power Indicator พลังของหมีวิเคราะห์จุดซื้อขาย

ภาพ แสดงลักษณะของ Bears Power Indicator มีลักษณะเป็นแท่ง Histogram

Bears Power indicator  อาจเรียกว่า พลังอำนาจของหมี เป็น indicator ประเภท oscillators ได้รับการพัฒนาโดย Alexander Elder มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานดังนี้

  1. Bears Power ใช้เพื่อประเมินกำลังของผู้ขาย (Bears) Bears Power
  2. ใช้ประเมินความสมดุลของอำนาจระหว่างกระทิงและหมี ด้วยตัวบ่งชี้นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ว่า แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไปหรือไม่ หรือ ราคาอาจถึงจุดที่จะกลับตัว

วิธีใช้งาน  Bears Power Indicator

ให้ดูแรงขายเป็นหลัก ถ้าค่า Histogram ของ Bears Power อยู่ต่ำกว่า เส้นศูนย์กลาง  แสดงว่า มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ เราสามารถเข้าเทรดในตลาดหมี ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดสัญญาณกลับตัว ให้หาจังหวะเพื่อเปิด order sell ควรใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์อื่น เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ถ้าค่า Histogram ของ Bears Power อยู่สูงกว่า เส้นศูนย์กลาง  แสดงว่า มีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย  ไม่ควรเปิดออเดอร์ sell

ภาพแสดง แรงซื้อขายของ ฺBears Power

ถึงแม้ว่า การใช้ อินดิเคเตอร์ Bear Power จะมีประสิทธิภาพสูงมากเท่าไหร่ก็ตาม แต่มันก็ยังมีโอกาส ให้สัญญาณหลอก กับเราอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน  เราควรที่จะใช้ร่วมกัน กับ  Indicator อื่นๆ เพื่อสร้างความแม่นยำ ของสัญญาณเทรด หรือ สัญญาณบอกแนวโน้มนั้นๆ โดยเราสามารถใช้เครื่องมือประเภท Trend ในการบอกสัญญาณ เช่น การตัดกันของเส้น EMA 2 เส้น ถ้าสัญญาณตรงกันกับการเกิดสัญญาณ ของ Bear Power ก็สามารถเข้าเทรดได้เลย เพราะมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณกลับตัวนั้นสูงมาก หรือเราอาจจะใช้ Indicator ที่ใช้วิเคราะห์ แรงซื้อ หรือ แรงขายมากเกินไป ( Overbought และ Oversold ) ในการจัดการก็ได้ เช่น ถ้าเกิดสัญญาณ Overbought และเกิดสัญญาณร่วมระหว่าง Bear Power หมายความว่า จุดนั้น มีโอกาสที่จะเกิด การกลับตัวของราคา ที่รุนแรงมาก ดังนั้นเราสามารถเข้าเทรดได้เลยตามสัญญาณที่กล่าวมาข้างต้น

ภาพแสดงการใช้ Bears Power Indicator ร่วมกับ การตัดกันของเส้น EMA 5 +30