Bulls Power indicator คือ อะไร

4 มิถุนายน 2022
gokinzar

Bulls Power indicator คือ อะไร

Bulls Power indicator คือ อะไร?

Bulls Power indicator คือ อะไร

Bulls Power indicator คือ อะไร?

Bulls Power indicator เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พลังแห่งกระทิง ซึ่งมันจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อ (กระทิง) ใน ตลาด forex มันเปรียบเทียบได้กับ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ( EMA ). หากฮิสโตแกรมของ Bulls Power อยู่เหนือศูนย์ และ กำลังเติบโต หมายความว่า ผู้ซื้อ ถือราคาเหนือ EMA บ่งบอกว่า กระทิงมีความแข็งแกร่งกว่าหมี และ ในทางกลับกัน หากฮิสโตแกรมลดลง และ ต่ำกว่าศูนย์ แสดงว่า ตลาดหมี แรงกว่า

Bulls Power indicator  เป็น indicator ประเภท oscillators ได้รับการพัฒนาโดย Alexander Elder  ช่วยประเมินความสมดุลพลังงานในปัจจุบันของผู้ซื้อและผู้ขาย และจับช่วงเวลาที่หมี/วัวอ่อนกำลังลง

ประโยชน์ของ Bulls Power indicator

  • ใช้เพื่อประเมินกำลังของผู้ซื้อ หรือ ฝั่งกระทิง (Bulls)
  • ใช้ประเมินความสมดุลของอำนาจระหว่างกระทิงและหมี ด้วยตัวบ่งชี้นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ว่า แนวโน้มขาขึ้น ( Up Trends ) จะดำเนินต่อไปหรือไม่ หรือ ราคาอาจถึงจุดที่จะกลับตัว
  • ใช้หา Bearish / Bullish Divergence ได้ ถ้าราคาของกราฟที่อยู่ในรูปแบบของแท่งเทียน นั้นมีทิศทางที่ตรงข้ามกับ แท่ง Histogram ของ Bulls Power ส่วนใหญ่จะเกิดที่บริเวณจุดสูงสุด หรือ จุดต่ำสุด ของแนวโน้มนั้นๆในแต่ละ Timeframe

วิธีใช้งาน  Bulls Power Indicator

ให้ดูที่แรงซื้อ เป็นหลัก เนื่องจาก อินดิเคเตอร์ ตัวนี้ ใช้สำหรับวิเคราะห์ เพื่อหาตำแหน่ง ที่จะเปิด Order Buy ถ้าแท่งHistogram ของ Bulls Power อยู่สูงกว่า เส้นศูนย์กลาง  แสดงว่า มีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย นักลงทุนควรเข้าเทรดช่วงเวลานี้  เราสามารถเข้าเทรดในตลาดกระทิง ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดสัญญาณกลับตัว ให้หาจังหวะเพื่อเปิด Order Buy ควรใช้ควบคู่ กับ อินดิเคเตอร์อื่น เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ถ้าค่า Histogram ของ Bulls Power อยู่ต่ำกว่า เส้นศูนย์กลาง  แสดงว่า มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ  ไม่ควรเปิดออเดอร์ Buy